top of page

Upskilling Sustainable Tourism

I UST undersöker vi möjligheter till upskilling, dvs kunskaps och kompetensförflyttningar, inom hållbar governance för en kommun.

Projektet genomförs inom ramen för ERASMUS+ och har följande partners:
Svensk Destinationsutveckling (SE), Falköping (SE), Scandiano (IT), Xixona (ES), Sweden Emilia Romagna Network SERN (IT) och Cardet (CY)

Läs mer på ustproject.eu

Finansieras av Europeiska unionen. De synpunkter och åsikter som uttrycks är endast upphovsmannens [upphovsmännens] och utgör inte Europeiska unionens eller Europeiska genomförandeorganet för utbildning och kulturs (EACEA) officiella ståndpunkt. Varken Europeiska unionen eller EACEA tar något ansvar för dessa.

UST Flyer - SWE (5) (1)_Page_1.png
UST Flyer - SWE (5) (1)_Page_2.png
bottom of page