hotel_grizzly.jpg

Vi hjälper er gärna, om ni är redo.

Tjänster

Framgångsrik destinationsutveckling är inte en fråga om magkänsla. Vi har verktygen som säkerställer en proffsigare besöksnäring med bättre resultat.

 

Våra tjänster omfattar:

  • Strategi & Organisation

  • Styrning & Resultat

  • Kvalitet & Hållbarhet

  • Innovation & Produktutveckling

  • Ledarskap & Coaching

  • Varumärke & Branding 

 

Våra erfarna management-konsulter erbjuder tjänster som kombinerar vår verktygslåda med företagsekonomiska modeller och grundar sig på processer.

Vårt arbetssätt

Vi kombinerar företagsekonomiska modeller med besöksnäringens behov. Det ger mätbara resultat. Eftersom vi tar utgångspunkt i processer blir slutresultatet logiskt, pålitligt och avgränsat.

Vi skapar värde för våra kunder genom att förstå, förutse och uppfylla behov, förväntningar och möjligheter. Vi skapar ökat värde genom ständiga förbättringar och systematisk innovation och tillvaratar kreativiteten hos alla vi arbetar med.

Vi tar besöksnäringen på allvar och vårt mål är att våra kunder ska uppnå enastående och hållbara resultat  som motsvarar både de kortsiktiga och långsiktiga behoven hos deras intressenter, vare sig det gäller privat eller offentlig sektor.

EFQM

SveDests konsulter är certifierade i EFQM Excellence Model - världens ledande modell för att utveckla framgångsrika organisationer. Modellen rekommenderas för besöksnäringen av UNWTO i syfte att stärka destinationers arbete.

Vi använder modellen i de flesta av våra utvecklingsprojekt
och i samtliga våra utvärderingsuppdrag. 

EFQM

Flera av SveDests konsulter är certifierade i EFQM Excellence Model - världens ledande modell för att utveckla framgångsrika organisationer. Modellen rekommenderas för besöksnäringen av UNWTO i syfte att stärka destinationers arbete.

Vi använder modellen i de flesta av våra utvecklingsprojekt och i samtliga våra utvärderingsuppdrag. 

INSPIRATOR

Besöksnäringens företagsspel

INSPIRATOR är en effektiv, praktiskt inriktad och verklighetsbaserad simulering för dig som arbetar inom besöksnäringen och som vill utveckla affärsmannaskapet och förmågan till helhetsyn på en verksamhet.

Svensk Destinationsutveckling erbjuder Inspirator företagsspel i samarbete med Svensk Campings Riksförbund (SCR) och Turistrådet Västsverige.

Visit the future

VISIT THE FUTURE är ett projekt som syftar till att utkristallisera viktiga ämnesområden som har för avsikt

att vara vägledande in i nästa "Nationella strategi för hållbar besöksnäring 2030"

 

Projektet drivs av Svensk Tursim med VisitSweden och Tillväxtverket som partners och medfinansiärer 

Om Svensk Destinationsutveckling AB

Vi vänder oss till de näringar och branscher som medverkar till att skapa attraktionsvärden för Sverige.

Vi ser exportmarknaden som motor för hållbar tillväxt.

Vårt huvudsakliga fokus är besöksnäringen och de teman och produkter som positionerar Sverige utomlands. Vi tycker att svensk kultur och de kreativa näringarna är spännande ingredienser som genom innovation och utveckling kan stärka Sverigebilden.

Vår expertis är att arbeta med tillväxt genom ökad samverkan mellan företagskluster och det offentliga.

När vi arbetar med utveckling utvecklar vi systemet som möjliggör tillväxt i våra utvalda branscher.

Våra kunder är ofta destinationer, statliga verk och myndigheter, regioner, städer, kommuner, inkubatorer, intresseorganisationer och besöksnäringen i stort.

Vi delar gärna med oss av vår kunskap. Kontakta oss för en dialog kring hur vi kan hjälpa er.

Svensk Destinationsutveckling startades 2010 och ägs och drivs sedan 2014 av partners.