top of page
1816925132-huge.jpg

Vi lever och andas svensk besöksnäring.

Sedan starten har vi koncentrerat vår verksamhet kring besöksnäringen och vi anser oss vara det ledande konsultföretaget för utveckling av besöksnärings- och destinationsutvecklingsfrågor i Sverige.

Vi har sedan starten kontinuerligt drivit strategiska förändrings- och utvecklingsprocesser för regionala och lokala destinationsorganisationer samt nationella aktörer som Visit Sweden, Svensk Turism, Visita och Tillväxtverket.

Home: Welcome

Konsulttjänster

Strategi

för en hållbart växande nationell, regional och lokal besöksnäring

Hållbar destinationsutveckling

och destinationsstyrning baserat på UNWTOs riktlinjer samt regionala och lokala utvecklingsstrategier

med invånar-, näringslivs- och besökar-perspektiv

Produkt- och affärsutveckling

med cirkulära metoder som stärker privat och offentlig sektor och ger resultat på svenska och internationella marknader

Masterplan för internationella marknader

med ofattande marknadsanalys samt matchning av utbud och efterfrågan som omsätts i marknadsföring

Seminarier

på plats eller digitalt med fokus på t. ex. besöksnäring, trender, hållbarhet och internationella marknader

Styrning

med EFQM-modellen och
Agenda 2030 grundar vi för hållbar förändring

Analyser och förstudier

med expertis som går på djupet kring förutsättningar, möjligheter och förmåga för att nå framgång

Projektutvärdering

ger externt kvalitetssäkrade aktiviteter och resultat i offentligt finansierade projekt

Home: List

Svensk Destinationsutveckling är en trygg partner för EU-projekt.
Vi har designat projekt och levererat resultat över förväntan för ESF, ERUF och Erasmus+ och varit involverade i långt fler via konsultuppdrag.

Vi agerar också extern utvärderare för flera projekt som vi inte själva inte deltar i och följer Tillväxtverket riktlinjer för utvärdering med EFQM-modellen. Våra utvärderingar ger ett stort mervärde tack vare vår kunskap inom processledning, förändringsteori och besöksnäring.

EU-projekt

Pågående EU-projekt

Upskilling Sustainable Tourism, Lead partner - ERASMUS+

Övriga partners:
Falköping (SE), Scandiano (IT), Xixona (ES), SERN (IT), Cardet (CY) 

Klicka på knappen för att läsa mer på vår projektsida för UST

Empowering Micro Destinations for Sustainable Tourism, partner - ERASMUS+

Övriga partners:
Halland (SE),  Lieapaja (LV), SERN (IT), Kvarner (HR)

Klicka på knappen för att läsa mer på vår projektsida för MIST

Produkter

Mobile Labs

knivskarp och mycket uppskattad metod för produktutveckling som ger bokningsbara produkter på en dag

Dashboard

Klusteranalys av destinationsdata som ger ett lättöverskådligt beslutsstöd vid dina fingertoppar

Utbudsanalyser

En heltäckande rapport om utbudet i en kommun, destination eller region med besökarens ögon som innehåller attraktionskraft, förädlingsgrad, synlighet och tillgänglighet.

Home: List

Partners

Onlineutbildning för verksamheter inom besöksnäringen

Det enkla bokningsverktyget för upplevelser och aktiviteter

Internationellt partnerskap för marknadsföring och utveckling

Home: List

Vi brinner för att svenska destinationer ska stå sig i den internationella konkurrensen

Bolaget bildades i slutet av 2010 som en följd av ett resultat av den Nationella Strategin 2020 för besöksnäringen. SveDests konsulter fick uppdraget av Svensk Turism att utveckla en nationell strategi, ”Nationell Strategi för hållbar besöksnäring 2020”. Uppdraget levererades under maj 2010 och har haft en stor inverkan på Sveriges besöksnäring och dess strategiska utveckling mot volymtillväxt och högre lönsamhet. 2018 fick bolaget konsulter uppdraget av Svensk Turism att arbeta med ny strategisk riktning mot 2030. Resultatet blev Svensk Turisms Plattform 2030 som antogs av Svensk Turisms styrelse 2020.

Merparten av uppdragen handlar om processledning, strategier och att omsätta strategier till handling för regionala och lokala turist-organisationer.


SveDest är för närvarande djupt involverade i flera regionala och lokala destinationsutvecklingsuppdrag. I samtliga uppdrag som bolaget bedriver finns dokumenterade i bl.a. regionala strategier för besöksnäringen, strategiska plattformar, handlings- och utvecklingsplaner.

shutterstock_1843444561.jpg
Home: About Me
bottom of page